23 februari 2018

SOCIAL IMPACT BONDS in NEDERLAND

Social Impact Bonds (SIBs) zijn impact investeringsinstrumenten uitgevonden in het VK, waar de 1e Social Impact Bond in 2009 werd gelanceerd voor Peterborough Prison Recidive Preventie door innovatie & keteninterventie. Privaat kapitaal & vermogensfondsen investeert en een overheid, bij ons meestal gemeente betaalt terug op basis van de maatschappelijke besparingen. Het (variabel) rendement is afhankelijk van de behaalde resultaten. Wereldwijd zijn er 108+ Social en Health Impact Bonds waarin 400miljoen US$ is geïnvesteerd en bijna 750.000 lives touched*.
 
In het VK zijn nu 42 SIBs en een SIB Fonds (ColumbiaThreadneedle/UK-social-bond) SIBs structureren kost tijd.

Nederland heeft 10 SIBs en daarmee staat het wereldwijd op de 3e plaats na het VK en de VS (20). O.a. Startfoundation (voor werk) en het ABNAMRO Social Impact Fund zijn actieve investeerders. Het Rotterdamse Fonds DBL zegde het grootste bedrag toe: 13miljoen Euro, voor Werkplaats R'damZuid.
Toen de 3e grootste SIB in de wereld, (nu de 5e schat ik).In totaal is in Nederland in 5 jaar bijna 27miljoen Euro geïnvesteerd. De 1e SIB uit 2012 is terug betaald. De uitvoerder is mede investeerder en doet werk SIBs in Utrecht en Eindhoven.

7 SIBs hebben als thema werk in gemeenten: Rotterdam (2), Utrecht (2), Eindhoven en Veldhoven en de Grensoverschrij-dende SIB van Enschede & Reihe in Duitsland.

Het Ministerie van Veiligheid & Justitie heeft een landelijke SIB voor recidive preventie.

In 2017 werden twee Health Impact Bonds gelanceerd: Schuldenvrij Gezonder voor families in de Haagse Schilderswijk en Kanker & Werk voor begeleiding van werkende kanker-patiënten tijdens en na hun behandeling en reïntegratie.

Eind 2017 startte de 1e SIB voor Statushouders in de gemeente Veldhoven. Er is ook een intentie overeenkomst met de gemeenten Eindhoven & Valkenswaard. Vluchtelingen met verblijfsstatus & uitkering krijgen taalles en begeleiding. Social Impact Finance, Den Haag (Privaat) initieerde de begeleiding van statushouders via social enterprise IamNL.

De door MinBiZa ondersteunde intermediair Society Impact werkt met de Nationale DenkTank & VitaValley (Noaber Foundation) aan Health Impact Bonds. Aangesloten zijn het ministerie van VWS, pensioenfonds PGGM en verzekeraars. Er is / wordt gewerkt aan een HIB voor Valpreventie sinds 2015. https://www.veiligheid.nl/valpreventie/health-impact-bond
Amsterdam, de enige grote stad zonder SIB is al sinds 2014 bezig.

FACTS & FIGURES NEDERLANDSE SIBs & HIBs

10e SIB: Statushouders in Veldhoven

Problematiek: Statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, vinden moeizaam werk. Naast taallessen helpt ondersteuning bij solliciteren. Voor kleine(re) gemeenten begrotelijk, net als de kosten van (bijstands) uitkeringen.  Nederland heeft zo'n 25.000 'statushouders' met een bijstandsuitkering.
Doelgroep: 70 Statushouders in Veldhoven worden begeleid bij het zoeken naar werk.
Businessmodel: Uitstroom statushouders uit de bijstandswet naar betaald werk.

Voorfinanciers/Investeerders: Fundatie van den Santheuvel-Sobbe: ''ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid''. De 2e investeerder is niet bekend gemaakt.
Investering : Ruim 1 miljoen Euro (quote Een Vandaag Fundatie vdS-S)
Rendement: maximaal 8%, afhankelijk van het succes, de uitstroom uit de bijstand, ie de besparing.
Eindfinancier: Gemeente Veldhoven.

Intermediair: SocialImpactFinance tekende een intentieverklaring met de gemeente(n), zocht de uitvoeringsorganisatie en de investeerders. 
De intentie is ook getekend door Eindhoven en Valkenswaard in juni 2016).
Uitvoeringsorganisatie: IamNL geeft intensieve begeleiding van 40uur per week en Regina Coeli, Vught taallessen.
Impact meting: niet gecommuniceerd.

Landelijke Politiek: SP Kamerlid stelde vragen aan de minister Koolmees van Sociale Zaken over de (10e!) SIB. Koolmees reactie: (FD) ''De inzet van de gemeente Veldhoven en hun samenwerking met de social impact bond sluit goed aan op de ambities uit het regeerakkoord om in te zetten op slimme combinaties van werk en inburgering', … Als het aan Koolmees ligt krijgt het Veldhovense initiatief navolging: 'Als gemeenten een effectieve manier vinden om samen met private partijen resultaten te behalen die anders niet behaald worden, is dat zeer interessant om verder te onderzoeken. Gemeenten hebben hierin ruime beleidsvrijheid.'


9e Health Impact Bond: Kanker en Werk

Problematiek
: Werk behouden tijdens en na de diagnose en behandeling van kanker. Re-integratie van werknemers met kanker verloopt echter vaak moeizaam. Zij hebben te kampen met vermoeidheid, minder concentratie en geheugenproblemen. Jaarlijks krijgen circa 40.000 werknemers de diagnose kanker. Daarvan verliest een kwart, 10.000 mensen hun werk.
Doelgroep: 140 werkende mensen met kanker, de deelnemers worden twee jaar begeleid.

Businesscase: ARBONED denkt met de nieuwe aanpak mensen gemiddeld 40 werkdagen eerder aan het werk te helpen. Besparing op ziekte uitkering (& vervangingskosten).

Voorfinanciers / Investeerder: ABN AMRO Social Impact Fund en Startfoundation.
Investering Instiglio**: investering 640.000 euro, uitbetaling 770.000 euro
Rendement: ergo maximaal 15%.
Eindfinancier: De Amersfoortse (verzekeraar, onderdeel van a.s.r.).

Interventie: De aanpak bestaat uit 3 modules: Ziekteverwerking: 6 gesprekken met de bedrijfsmaatschappelijk werkers waarvan één gesprek samen met de werkgever is. NB na de diagnose en dus tijdens de behandeling.
Skills: werken aan zelfvertrouwen en probleemoplossend vermogen zodat optimale arbeidsparticipatie bereikt wordt. Resources: de re-integratiefase & het managen van hulpbronnen. Uitvoerders: ARBONED, dat de interventie ontwikkelde en haar bedrijfs-maatschappelijk werkers & Re-turn, gespecialiseerde re-integratiecoaches.
Impact meting: TNO en Tilburg University doen wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten van deze aanpak.

Meer in:
 http://www.startfoundation.nl/nieuws/nieuws/nu_mensen_na_kanker_sneller_aan_het_werk &
https://www.arboned.nl/nieuws/20171205-met-een-nieuwe-aanpak-helpen-wij-kankerpatienten-sneller-weer-aan-het-werk


8e Social Impact Bond: Werk, Bedrijf of in Opleiding Eindhoven

Problematiek: Werkeloosheid zonder (afgemaakte) opleiding.
Doelgroep: 300-360 jongeren met een uitkering in Eindhoven
Businessmodel: Besparing door uitstroom uitkeringsgerechtigden.
 

Voorfinanciers / Investeerder: Startfoundation, ABNAMRO Social Impact Fund en Buzinessclub.
Investering: samen 1,7miljoen Euro.
Rendement: ''als verwachtingen worden overtroffen'', geen cijfers gevonden.
Eindfinancier: Gemeente Eindhoven.

Interventie: in drie jaar tijd de jongeren naar werk, opleiding of eigen bedrijf begeleiden. Ervaring leert dat gemiddeld 10% een eigen onderneming start, 20% een opleiding en 30% van de jongeren een baan vindt die bij ze past.
Uitvoerder: Buzinessclub, ook al (succesvol) actief is in Rotterdam en Utrecht.
Impact meting: niet gecommuniceerd.

Meer in: http://persberichten.deperslijst.com/39779/persbericht-start-foundation-abn-amro-en-buzinezzclub-investeren-in-begeleiding-jongeren-naar-werk.html & https://www.abnamro.com/nl/duurzaam-bankieren/financieren-en-beleggen/social-impact-bonds/index.html7e Health Impact Bond: Gezonder uit de Schulden

Problematiek: Schuldenstress leidt tot ongewenste bijwerkingen (mijn formulering)
Doelgroep: 250 multi-probleemgezinnen in Den Haag
Businesscase: Den Haag heeft 3200 multiprobleemgezinnen met gemiddeld een ton aan 'kosten'. De begleiding kost gemiddeld 10.000e per gezin per jaar. De (beoogde) besparingen zijn 'aanmerkelijk hoger' dan de investering
Voorfinancier/Investeerder: Zorgverzekeraar CZ.
Investering: 4.75miljoen Euro in twee jaar.
Rendement: ''bij succes een bescheiden rente''. (Media quote)
Eindfinancier: Gemeente Den Haag.

Interventie: ondersteunen van de gezinnen door 1 loket: SchuldenLab070, begeleidingsperiode: 3 (5) jaar.
In SchuldenLab070 werken 20 publieke & private partijen samen aan nieuwe oplossingen en innovatieve aanpak(ken) voor schulden en armoede in Den Haag.
Intermediair: Society Impact, de SIB & social enterprise missie voor het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Uitvoerder: Sociaal Hospitaal, een project van Publieke Werken.
Impact meting: niet gecommuniceerd.

Opschaling: Bij succesvolle implementatie wordt het project opgeschaald met financiering van he PFZ&W, Pensioenfonds Zorg & Welzijn en de ING Bank. Het zou voor beiden ook de 1e SIB/HIB zijn.


6e Nederlandse SIB: Grensoverschrijdend op zoek naar werk (Wereldprimeur)

Problematiek: Werkzoekenden in Enschede en vacatures in/rond Rheine in Duitsland net over de grens.
Doelgroep: 138 werkzoekenden in de Gemeente Enschede.
Businessmodel: Uitstroom statushouders uit de bijstandswet naar betaald werk.

Voorfinancier / Investeerders: Startfoundation & ABNAMRO Social Impact Fund en uitvoerder BOAS Werkt (5%).
Investering: samen 1.1miljoen Euro.
Rendement: volgens Instiglio 3ton ie max 25%.
Eindfinancier: Gemeente Enschede.
Uitvoerder: BOAS Werkt (Groningen).
5e Nederlandse SIB: Werk na Detentie: (1e Landelijke SIB, Ministerie: Justitie & Veiligheid)

Problematiek: 80% van ex- gedetineerden heeft na een jaar geen werk & een uitkering. Recidive is 49% na 2 jaar. 
Doelgroep: 150 gedetineerden die meer dan 3 en minder dan 12 maanden hebben gezeten, vrijwillige deelname. Businesscase: Kwantitatieve doelen van het project: 10% minder recidive en 25% tot 30%* minder uitkeringsafhankelijken na 2,5 jaar. Besparing door uitstroom op uitkeringen & maatschappelijke winst.
NB In het VK, de Peterborough Prison SIB werd 9% minder recidive bereikt en is de interventie landelijk uitgerold.

Voorfinanciers / Investeerders: Startfoundation & Oranjefonds en ABNAMRO Social Impact Fonds.
Investering: samen 1,2 miljoen Euro (ABNAMRO 426.000e.
Rendement: maximaal 10% rendement ofwel 120.000 Euro op 1,2 miljoen Euro investering (Factsheet).
Instiglio: 1,3 miloen Euro. ABNAMROS Gerrit Zalm 'Wij hebben het risico beoordeeld en we mikken op een rendement van 5%'. (VK 3%) Eindfinancier: Ministerie van Veiligheid & Justitie. (3 jaar voorbereiding).

Interventie: WorkWise Direct* ondersteunt ex gedetineerden bij het vinden van werk,organiseren van huisvesting en aanpakken van schulden, zorg... Het is een keten-samenwerking project net als in de Peterborough Bond in het VK.
Uitvoeringsorganisatie WorkWise Direct. *St. 180, St. Exodus en Restart vormen Work-Wise Direct.
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) werkt met gemeenten voor (her)vestiging en de evaluatie.
Intermediair: De matchmaker is http://www.societyimpact.nl/over-ons/
Evaluatie: WODC en Panteia.

VIDEOs: SIB Explanation: https://www.youtube.com/watch?v=Crm-j4kMUnM&feature=youtu.be&platform=hootsuite (3m45) Verantwoordelijk V&J Staatssecretaris Klaas Dijkhoff over de SIB: https://www.youtube.com/watch?v=jSfl0Un2ujQ (1m45)

4e SIB: Jeugd aan het Werk in Utrecht

Problematiek: Werkeloosheid, geen (afgemaakte) opleiding.
Doel & doelgroep: 380 tot 540 jongeren (18 tot 30 jaar).
Businessmodel: Uitstroom uitkeringsgerechtigden.
Voorfinanciers / Investeerder: ABNAMRO Social Impact Fund & Oranje Fonds (welzijn & sociale cohesie)
Investering: 2,1miljoen Euro.
Rendement: Media quote: maximaal 10% per jaar. Instiglio, undisclosed.
Eindfinancier: Gemeente Utrecht.

Interventie een 3-jarig traject aan om ze aan werk, passende opleiding of  een eigen onderneming te helpen.
Uitvoeringsorganisatie: Buzzinezzclub.
Intermediairs: EY, Twynstra Gudde, Van Doorne Advocaten.
Evaluatie & monitoring: SEO, St Economisch Onderzoek.
Rapportage: EY & de Universiteit Utrecht.

Bronnen: SocietyImpact op LinkedIn en https://www.abnamro.com/nl/newsroom/nieuws/forse-financiele-impuls-werkgelegenheid-voor-utrechtse-jongeren.html *Anno 2015 heeft het Oranjefonds 212,5 miljoen Euro vermogen en in 2014 had het 42,5miljoen Euro baten (mn van derden, Postcodeloterij NOS/postcodeloterij-ruimhartig-voor-de-koningde CASE IINieuws 1Dec15 of Charity Cases O-Z


3e SIB: Werkplaats Rotterdam Zuid
 
Problematiek: Werkeloosheid, geen (afgemaakte) opleiding.
Doelgroep: 750 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Businessmodel: Uitstroom uitkeringsgerechtigden.

Voorfinancier/Investeerder: FondsDBL, een lokaal werkend familievermogenfonds.
Investering: 13 miljoen Euro (in tranches, 1e 3miljoen euro)
Rendement: undisclosed.
Eindfinancier: Gemeente R'dam.

Interventie: Medewerkers van de aangesloten werkgevers zullen in een meester-gezel relatie de deelnemers opleiden tot vakkrachten. Het project is nadrukkelijk 'vraaggestuurd' en de selectie van deelnemers kijkt naar de ambities en competenties van de werkzoekenden. De looptijd is 5 jaar.
Uitvoerder: Werk+Opleidingsbedrijf de publiek-private Werkplaats Rotterdam Zuid.
Intermediar & begeleiding: SocialImpactFinance.
Evaluatie: Erasmus Universiteit meet de (totale) interventie resultaten.

2e SIB: Werk in Utrecht

Problematiek
: Werkeloosheid, geen (afgemaakte) opleiding.

Doelgroep: 250 werkeloze jongeren van 17 tot 35 jaar.
Businessmodel: Uitstroom uitkeringsgerechtigden.

Voorfinancier/Investeerders: Rabobank Foundation en de Start Foundation.
Investering: 700.000 Euro, Instiglio 730.000 Euro
Rendement: undisclosed
Eindfinancier: Gemeente Utrecht. Katalysator? De Gemeente Utrecht wil in 2018 de stad met de laagste werkloosheid zijn. Utrecht werkt al een paar jaar succesvol samen met The Colour Kitchen.

Interventie: 4 jarig leer-werktraject op MBO 1 & 2 niveau diploma en begeleidt deelnemers naar betaald werk.
Uitvoerder: The Colour Kitchen
 Wie zaait: Start Foundation investeerde eerst in een project van The ColourKitchen voor bedrijfsrestaurants van de Rabobank. Met de investering van twee vermogensfondsen kan Colour Kitchen opschalen. http://www.startfoundation.nl/nieuws/nieuws/the_colour_kitchen_geeft_kleur_aan_bedrijfsrestaurants_rabobank
Intermediar & begeleiding: SocietyImpact.1e SIB Werk, Bedrijf of Opleiding voor jongeren in Rotterdam

Problematiek: terugdringen van tegen jeugdwerkeloos in Rotterdam.
Doelgroep: 160 jongeren.
Businessmodel: Uitstroom uitkeringsgerechtigden.

Voorfinanciers/Investeerders: Startfoundation 'werkt aan werk' en ABNAMRO Social Impact Fonds.
Eindfinancier Gemeente Rotterdam (wil nu minimaal 1miljoen omvang)
Investering: 680.000 Euro, de investeerders worden al terugbetaald.
Rendement: Van de besparing door de stad Rotterdam op uitkeringen gaat 30% naar Startfoundation, 30% naar de het ABNAMRO Social Impact en 40% naar Buzinezzclub, de uitvoerder. ABNAMRO verwacht 12% rendement te behalen. 'Hoe sneller de jongeren uitstromen, hoe hoger het rendement'. AA schreef een rapport over Social Impact Bonds. Link https://insights.abnamro.nl/wp-content/uploads/2013/10/Social-Impacts-Bonds-rapport.pdf (pdf, 16p.) 

Interventie: jongeren aan het werk, een bedrijf of een eigen onderneming helpen.
Uitvoerder: Buzinezzclub.
Intermediairs: Society Impact, VanDoorne advocaten begeleidde de bond.

FACTS & FIGURES SIBs Wereldwijd
De recentste wetenschappelijke publicatie is van het Brookings Institute & Convergence een WEFDavos Impact Investing platform. De focus is op SIBs voor ontwikkelingslanden. Zij melden dat SIBs nu vooral een High Income Country instrument zijn: 102 en 6 in Middle Income Countries. De meeste SIBs werken met kleine aantallen, minder dan 600 mensen en bereiken nog geen  100.000 mensen. Enkele uitzonderingen: 6 voor 10.000 of meer mensen, 2 voor meer dan 20.000 mensen, de Moeder & Zuigelingenzorg Health DIB in Rajasthan, India bedient 600.000 mensen & wil 10.000 babies redden en de DC Water Environmental Impact Bond bedient 650.000 mensen.

Het Brookings Institute onderzocht de SIBs die zijn opgenomen in de SocialFinance UK Database: 108 Impact bonds, 392Miljoen US$ geïnvesteerd en 738.671 Lives touched
*De DC Water Environmental Impact Bond is kennelijk niet meegeteld.

Thema's: Workforce Development (36), Housing / Homelessness (19), Health (18), Child and Family Welfare (13), Criminal Justice (11), Education & Early Years (9), Environment & Sustainability (1) Adults with Complex Needs (1).

+ NB De database is niet actueel. Nederland: 8 Impact Bonds, 11.2Miljoen US$ en 2,530 Lives touched.
Onze Rotterdamse Werkplaats Zuid SIB van 13miljoen Euro ontbreekt en de nieuwste voor Statushouders (minstens 1miljoen Euro). SocialFinanceUK DATABASE: http://sibdatabase.socialfinance.org.uk/

Social Finance UK SFUK wijst er in haar laatste publicatie op dat er 24 Impact Bonds in low-and middle-income countries in ontwikkeling zijn en dat (Development) Impact Bonds kunnen leren van 10 jaar Britse ervaring met SIBs, bijna de helft is afgerond en het overheidsbeleid. In ontwikkelde landen zijn overheden de outcome funders in ontwikkelingslanden supranationale organisaties en vermogensfondsen.

SFUK wijst er o.a. op dat de Britse aanpak met een Outcomes Fund de basis vormt voor de 42 operationele SIBs i.t.t een 1 voor 1 project financiering.

MATRIX 
SF UK Het maakt onderscheid tussen Thematische SIBs (de beste interventie & competitie) en Innovatieve SIBs. Want ''the UN SDGs & scaling impact require a rigorous focus on outcomes, not inputs. A shift to financing outcomes will create space for front-line innovation, learning,and adaptation.''Meer in: http://www.socialfinance.org.uk/sites/default/files/publications/sf_outcomes_fund_note_feb_2018.pdf (SUM 6 pag.) In juli 2017 publiceerde het een overzichts rapport SocialFinanceUK/SIBs-the Early-Years (pdf 87 pag.)

DATA**
Het Amerikaanse Instiglio.org een spin off van het Harvard SIBLab dat op Development Bonds inzet, heeft ook een, incomplete / niet helemaal actuele, online global database. Met investerings en uitbetalingsbedragen & looptijd, geen investeerders of doelgroep grootte.

Global outlook: Instiglio vermeld 36 SIBs in design fase (4 exploration).

Ongeveer de helft van de 42 Britse SIBs is afgerond, ze zijn voor werk en NEETS: youths Not in Education Employment or Training de politiek is aan het evalueren. De 16 lopende zijn vooral voor kinderen en jongeren, een long term health, een voor mental health en een voor HIV preventie.

In de VS lopen 18 SIBs, de eerste is mislukt. NB In de VS heten SIBs 'Pay for Succes' bonds, daar zijn ze kapitaal-intensief en lopen in de miljoenen (Instiglio & BridgesVentures). Breed palet o.a. Recidivisme (6), homelessness (5), en kinderen en families (4).

Opvallend: In Azie is m.u.v. India (2, 1) weinig animo behalve in Japan. Dat kondigde in 2016 aan 200miljoen US$, de helft van het nu geinvesteerde wereldwijde bedrag, te reserveren voor SIBs. Japan maakt vaart: in 2017 zijn al drie Health Impact Bonds gelanceerd: voor nierpatiënten, kanker screening en dementie preventie (Instiglio). 
 
Naast koplopers West Europa en de VS is het Midden Oosten speerpunt regio met Israel (4 operationeel, 2 design) en Palestina (2 design stage) Blogger: Dat komt waarschijknlijk door de inzet van de ''Social Investment & SIB uitvinder'' Sir Ronald Cohen. In Jordanië, Libanon en Turkije wordt de revalidatie Humanitarian Bond van het Internationale Rode Kruis voor Syrische vluchtelingen geïmplementeerd (10-30miljoen US$). Zie IINieuws 1 Okt 2017: https://www.slideshare.net/alcanne/impact-investing-nieuws-1-oktober-2017, p. 24: https://image.slidesharecdn.com/update161-1oktober2017pdf-170930193634/95/impact-investing-nieuws-1-oktober-2017-24-638.jpg?cb=1506859227 p. 25: https://image.slidesharecdn.com/update161-1oktober2017pdf-170930193634/95/impact-investing-nieuws-1-oktober-2017-25-638.jpg?cb=1506859227


Ik verzamel Nederlandse SIB infographics, factsheets op Slideshare/Alcanne & Pinterest/Alcanne/SocialImpactBonds.

17 februari 2018

ROBO ETP Impact Investment Rating©.

ROBO ETP gets a Hold / BUY Impact Investment Rating©.

BUY = INVEST in innovative basic needs & impact tech with disruptive change & global exponential growth goals.

HOLD = WAIT for (more) transparency on transformation ambition & progress towards more impact, ESG & SDG opportunities clearly embracing 'New Capitalism'.


ROBO ETP is 'Available, Affordable but invests in few basic needs sectors so it is less Attractive and gets HOLD.

Impact Sectors  add up to 25%. Health Robotics 8%, Food & Agriculture 6%, Energy 3% (?), 3D Printing 3%, Security & Surveillance 3%, Consumer Products 2%.
(?) Robo solar panel cleaning is a growth market.

NB Analyses of especially large caps (mixed activities) will show more health & impact activities. Eg. top holding Nvidea, (gamel)computers hardware, is active in deep learning & medical imaging analysis. More:
http://www.nvidia.com/object/fy17-sustainability-report.html

ROBO ETP
also gets BUY because of it's Impact Tech profile with ''disruptive innovation & inclusive growth'' potential & financial growth guestimates of Robotics & Artificial Intelligence (AI)

ROBOTICS is a thematic / macrotrend investment in a disruptive technology, not necessarily impact sectors (basic needs, underserved people) or impact (people, planet, place, process) with the exception of paradigm, disruptive change in the 5P's of impact as defined by Brian Treldstad in HBR. See visual.


The ROBO ETP portfolio is 50-50 allocated in Applications & Technology and according to Etfdbase in Artificial Intelligence, also a disruptive impact / megatrend.

SECTORS
Applications: Manufacturing & Ind. 16% Logistics Automation 9%, Healthcare 8% Food & Agriculture 6%, Energy 3%, 3D Printing 3%, Security & Surveillance 3%, Consumer Products 2%; Technology: Computing, Processing & AI 18%, Actuation 14%, Sensing 10% Integration 8%.

3Q2017 ROBO Global R&A Index + 49%
Total return by sub sector, year to date (%)

Actuation + 90% Industrial Manufacturing + 60%
Sensing + 57% Logistics Automation + 56%
Security & Surveillance + 54% Healthcare + 47%
Food & Agriculture + 47% Computing, Processing & AI + 45%
Integration + 33% 3D Printing + 19%
Consumer Products + 9% Energy - 26%F&F
Listing in Amsterdam, London en op Nasdaq
Price about 13e of 41US$.
AuM: 2,2 Billion US$
ISIN: IE00BMW3QX54 & US3015057074
Dividend: –, de ETP reinvesting
Costs: 0.95%

MORNINGSTAR
Impressive financial performance, sustainability is average with 3 Globes.http://www.morningstar.nl/nl/ETP/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000Z9T7

DIVERSIFICATION
ROBO has broad exposure with 89 holdings, equity stocks in less accessible stockmarkets & currency: Japan, Taiwan, China, Israel etc: 50%
(USA 40 and Eurozone, France & Germany 11%)

ROBO was the 1e Robotics ETP issued in 2013 by specialist ROBOGlobal.
In January it attracted 200 million US$ (+10%) reaching 2,2 billion US$ AuM. Because (rumor around the brand) or in spite of fierce competition by BOTZ newly launched in Sept 2017 and attracting 2 billion US$ in 4 months. (more below)

ROBO Asset Class Allocation according to ETFDbase* :micro caps16%, small 16%, mid 28% () & large cap 39% (). I regard this as extra attractive since I have had the QQQ Powershares ETP with 100 American Nasdaq listed largecaps Lost of Tech & Health no finance. (My return +78%). https://www.invesco.com/portal/site/us/investors/etfs/product-detail?productId=QQQ

ETFdbase offers ETP profilee with fast scan visuals, data pies and it adds asset class micro caps. Mn I like microcaps because the can be new young flexible companies, more disruptive & impact minded. Of course they can be bought by large caps or investment funds:)
Note that the ETFdbase data is a bit behind on new data from ROBO (and BOTZ) Factsheets (because of quarterly updates & changes).

#INNOVATION
7 ROBO holdings are listed in the 2017 RB50 benchmark: ABB, Fanuc, Intuitive Surgical, iRobot, NVIDIA, Omron & Yaskawa.

The impact potential of Robotics is huge
IBMs Watson is the basis of the 1e robo ETP Equbot AND delivers 90% diagnostic accuracy in lungcancer.

HEALTH ROBOTICS
My interest in ROBO is sparked not only by the impact potential of Robotics & AI as such but applying it in healthcare. ROBO states 8% (pure) health sector holdings: o.a. Intuitive Surgical (ISR & Nasdaq at 400US$), Mazor Robotics (ISR) Cyberdyne (TYO), Jenoptik (Optiks & Lifescience) Germany, Advantech/healthcare MRI, X-Ray, ultrasound (Tai), Accuray (radiation robo arm (VS), Renishaw precision measurement & healthcare (6% revenue with operational loss), Tecan group automated workflow solutions for laboratories in the life sciences sector. …
NB A closer analysis of the holdings will reveal more impact (sub-sectors).

Eg in ROBO 3Q2017 report page 4 'AI is hot' NUANCE COMMUNICATIONS unveiled its Open AI Marketplace for diagnostic imaging for developers, data scientists, and radiologists. More than 20,000 radiologists already use its PowerScribe cloud-based reporting platform. http://roboglobal.com/system/pdf_attachments/documents/000/000/646/original/RoboGlobal_EarningsReport_3Q17.pdf?1512143147

ROBOGlobal: ''The 5 Ways Robotics will revolutionize health care*.
Real-time Applications: Hospital Logistics, Routine Surgeries, Rehabilitation, Elderly Care, Exoskeletons. Areas to Watch: Biotech**, Complex Surgeries, Nanobots.
**Biotech is often listed as Health Tech e.g. in iShares Exponential Technology ETP (199 holdings, 31% healthcare)


F&F
Medical Robotics Market Value: $11.4 billion by 2020, a CAGR of 22.2% (Source: MarketsandMarkets)

Medical Robotics & Computer-assisted Surgery: The Global Market
Published - May 2017| Analyst - Aneesh Kumar| Report Highlights
The global surgical robotics and computer-assisted surgery market reached nearly $3.5 billion in 2015. This market is expected to increase from $4.0 billion in 2016 to $6.8 billion in 2021 at a compound annual growth rate (CAGR) of 11.3% for 2016-2021. https://www.bccresearch.com/market-research/healthcare/medical-robotics-mrcas-market-hlc036g.html

AGRICULTURE

Raven Industries VS (1,61% van de 6) presents itself as 'precision agriculture'' & 'Feeding a growing population by improving agricultural efficiency around the world' #SDG2. It has the Raven SmartYield Pro Harvest system.

Raven has a CSR webpage and an Impact Report 'Through our technology, products, and services, we help grow more food, produce more energy, protect our environment, and allow others to live safely. However, our purpose extends beyond creating these solutions — it defines our corporate behavior
.''... ''Pursuit of purpose is a key component to achieving success. At Raven, our purpose is to Solve Great Challenges. Through that purpose, we design and produce technology that positively affects people and societies from around the globe''.

No ESG KPI's only grants, volunteerism, scholarships...
Impact report 2017: https://cdn.ravenind.com/general-uploads/Raven-Impact-CSR-Report-2017-reduced.pdf

CSRHub Total 47,
Community 50, Employment 49, Environment 50, Governance 38. Below the average in electronic equipment & manufacturing.

Roboglobal mentions John Deere (Deere & Co, autonomous machinery: 0,96%) and Trimble (GPS systems and navigation technology that guide and help automated machinery such as tractors: 0.9%) as agriculture investments.
Roboglobal marketing: http://roboglobal.com/exploring-the-investable-space-of-agricultural-robotics

F&F Agriculture & Food Robots
Agricultural robots market Sep 2017, Allied Market Research, $3,840)
The global agricultural robots market is estimated to account for a market revenue of $2,927 million in 2016 and is expected to reach to $11,050 million in 2023.

Oct 2017, 203 pages, Meticulous Market Research, $4,175
Global Food Robotics Market is expected to reach $2.2 billion by 2022 supported by a CAGR of 12.5% during the forecast period of 2017 to 2022. Drivers include lack of skilled workforce, increasing food safety regulations, rising demand for advanced food packaging and growing demand to improve productivity.

CONSUMER PRODUCTS
I like top holding iRobot, 2% the consumer products, with home cleaning robots (dry & wet) It is global leader with an excellent distribution network, and stiff (price)competitors. Home robots support busy families, the elderly & disabled.

It won a robotics award in 2017 and it is active in core business acquisition & Venture Capital.

Impact DNA: iRobot 's Board member Mohammed Ali is also board member of Oxfam America.

In 2016 iRobot divested from Security & Defense. Robots have developed from lifesaving (mine/bomb detection, surveillance) to offensive, killer bots.

NB ROBO does not exclude Defense, in the prospectus it points out the regulatory risks for Defense contracting. ROBOs ETP competitor BOTZ (GlobalX) has Qinetiq a British manufacturer of Talon: an unmanned Robot for Security, Defense and Military. Qinetiq works for British & US government.

Security
The Global Explosive Ordnance Disposal (EOD) Robot market is valued at $5.98 billion in 2016 and is expected to reach $8 billion by the end of 2022, growing at an annual CAGR of 4.6%. Source: http://roboglobal.com/30-new-research-reports-forecast-significant-growth-for-robotics-industry#


THEMA / MEGATREND Growth expectations
RoboGlobal Defining the Universe of Robotics & Automation for Investors (3Q2017 pdf 14 pag.) http://www.roboglobal.com/system/pdf_attachments/documents/000/000/429/original/ROBOGlobal_Q32017.pdf?1502394251

Growth Robotics 2013 – 2020 10% per annum to 80 Billion US$ & AI from 8.2 billion US$ in 2014 to 70 billion US$ in 2020. The GlobalX (BOTZ) infographic puts the financial sector, robo advisors lonely at the top with growth from 255 billion US$ AuM now, growing to 2.2 trillion US$ in 2020. https://www.globalxfunds.com/robotics-and-artificial-intelligence/

Resources Roboglobal: 30 industry reports

COLLEAGUE & COMPETITOR
ROBO has a competitor since sept 2017: BOTZ (Global X issuer of 50 ETPs) with also over 2 Billion US$s AuM according to ETFdbase. BOTZ costs are a bit lower with 0,68% (ROBO 0,95%) it has only 29 large caps holdings.
Robotics is ''hot'' with investors, in January 2018 BOTZ raised 25%, 650 million US$. Note that investment funds have lost considerably to ETPs.
Personally I prefer ROBO to BOTZ because of the small sized portfolio (less diversification) with 29 large caps (more mixed activities & less impact as core activity). Etfdbase calls BOTZ an Industrial Equity versus ROBOs Technological Equity.

Intuitive Surgical (Isr) a health robotics corp and Robo RBB 50 benchmark is a top portfolio holding with 7.77%, compared to ROBO's at least 8% for health robotics.

ROBO & BOTZ share 25 holdings (of 29)
BOTZ (also) offers exposure to Japanese corporations (50%) no Chinese, Taiwanese and 1% Israel (so it buys Intuitive Surgical at Nasdaq) NB BOTZ holds 3.99% Aerospace & Defense in British Defense corp Qinetiq (USA supplier) compared to ROBOs 3% Security & Surveillance.
Again ROBO does not exclude Defense.

BOTZ performs well on information on long term market development with an excellent Infographic: https://www.globalxfunds.com/robotics-and-artificial-intelligence/
Blogger: Bit simple, no number of holdings comparison or asset class allocation.

CONCLUSION
ROBO ETP gets a Hold / BUY Impact Investment Rating©.

The ETP is 'Available, Affordable but less Attractive in impact sectors holdings: HOLD
 
BUY for 'disruptive innovation' & growth expectations for Robotics & AI and its allocation to Health Robotics 8%, Food & Agriculture 6%, Energy 3% (?), 3D Printing 3%, Security & Surveillance 3%, Consumer Products 2% = 25%
(?) Robo solar panel cleaning is a growth market.

RECOMMENDATIONS
I would prefer a ROBO & AI ETP with more health holdings & impact sectors. As Robotics & AI corporations have mixed business models adding corps with 50% or 33% health, agro etc is an option.

An impact (ambitions) analysis of ROBOs 89 holdings & more impact marketing can increase its impact rating. 
 
ROBOTICS
Robotics is seen as a technology trend that will change the nearby future and makes an attractive long term investment.
John 'PPP' Elkington describes its importance in his Breakthrough Forecast & Business Models just as Wheb Sustainable AM.

Robotics is #innovative & #efficient it wil lower resource consumption* en deliver better safer products by lowering ''human error risk''

Automobile (supply chain) is active with robotics, but that is also the largest investor in Clean Tech PLANET IMPACT. (Green Transition Scorecard).

Mn Manufacturing, Military & Defense en Transportation also Medicine & Agriculture will be disrupted according to GlobalX (BOTZ) 

 I focus on PEOPLE impact: robots doing physically hard or monotonous. Labor & refer to UN Sustainable development Goals #SDG8 innovation #SDG9 efficiency (descriptions below).
Robotics & automation will clearly cause loss of labor & employment in existing professions, but I am optimistic and a historian so I see job creation in new professions without underestimating risks, negative effects and a though transition and adaptation period.
Opportunities: economic growth, diversification and new professions such as robot designers, builders, maintenance repair & refurbishing and training (the trainers).

One of robotics leading nations is Japan that has to deal with both ageing & high labor costs megatrends at a fast pace.

ISSUES
Conflict Minerals, metals, are an (exclusie) issue in robotics to monitor. iRobot mentioned it in the SEC filings. 
 
Rare metals are a resource & costs ESG risk factor.

Health Artificial Intelligence: compliance & privacy

#SDG8: Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all

Roughly half the world’s population still lives on the equivalent of about US$2 a day. And in too many places, having a job doesn’t guarantee the ability to escape from poverty. This slow and uneven progress requires us to rethink and retool our economic and social policies aimed at eradicating poverty.

A continued lack of decent work opportunities, insufficient investments and under-consumption lead to an erosion of the basic social contract underlying democratic societies: that all must share in progress. The creation of quality jobs will remain a major challenge for almost all economies well beyond 2015.

Sustainable economic growth will require societies to create the conditions that allow people to have quality jobs that stimulate the economy while not harming the environment.

Job opportunities and decent working conditions are also required for the whole working age population.

Global unemployment increased from 170 million in 2007 to nearly 202 million in 2012, of which about 75 million are young women & men. Nearly 2.2 billion people live below the US$2 poverty line and that poverty eradication is only possible through stable and well-paid jobs.
470 million jobs are needed globally for new entrants to the labour market between 2016 and 2030.

Sustain per capita economic growth in accordance with national circumstances and, in particular, at least 7 per cent gross domestic product growth per annum in the least developed countries
  • Achieve higher levels of economic productivity through diversification, technological upgrading and innovation, including through a focus on high-value added and labour-intensive sectors
  • Promote development-oriented policies that support productive activities, decent job creation, entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage the formalization and growth of micro-, small- and medium-sized enterprises, including through access to financial services
  • Improve progressively, through 2030, global resource efficiency in consumption and production and endeavour to decouple economic growth from environmental degradation, in accordance with the 10-year framework of programmes on sustainable consumption and production, with developed countries taking the lead
  • By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all women and men, including for young people and persons with disabilities, and equal pay for work of equal value
  • By 2020, substantially reduce the proportion of youth not in employment, education or training (#NEET)
  • Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by
  • Protect labour rights and promote safe and secure working environments for all workers, including migrant workers, in particular women migrants, and those in precarious employment
  • By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products
  • Strengthen the capacity of domestic financial institutions to encourage and expand access to banking, insurance and financial services for all
  • Increase Aid for Trade support for developing countries, in particular least developed countries, including through the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance to Least Developed Countries
By 2020, develop and operationalize a global strategy for youth employment and implement the Global Jobs Pact of the International Labour Organization

#SDG9: Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation.


Investments in infrastructure – transport, irrigation, energy and information and communication technology – are crucial to achieving sustainable development and empowering communities in many countries. It has long been recognized that growth in productivity and incomes, and improvements in health and education outcomes require investment in infrastructure.

Inclusive and sustainable industrial development is the primary source of income generation, allows for rapid and sustained increases in living standards for all people, and provides the technological solutions to environmentally sound industrialization.

Technological progress is the foundation of efforts to achieve environmental objectives, such as increased resource and energy-efficiency. Without technology and innovation, industrialization will not happen, and without industrialization, development will not happen.